Agnieszka Janiec, Jadwiga Graczyk-Waligóra, Magdalena Grubich - Przyjaciele Małego Czarodzieja. Materiały dydaktyczne dla nauczycieli dzieci z ADHD i nie tylko...

Cena:45.00
Produkt dostępny
Do koszyka

Oddajemy w Państwa ręce kolejną inspirującą publikację Polskiego Towarzystwa ADHD, opracowaną PRZEZ PRAKTYKÓW DLA PRAKTYKÓW. To pierwsza tego typu książka na polskim rynku. Publikacja zawiera wyjątkowy zestaw materiałów dydaktycznych, przydatnych w codziennej pracy z dziećmi nadpobudliwymi, przygotowanych przez specjalistów od współpracujących z Polskim Towarzystwem ADHD. 

Znajdą tu Państwo ćwiczenia, które można wykorzystać zarówno w trakcie zajęć z całą klasą, jak i w pracy indywidualnej z uczniem z ADHD i zaburzeniami pokrewnymi, praktyczne wskazówki i zestawy narzędzi opracowane i zebrane przez specjalistów-praktyków. Nie mam wątpliwości, że zamieszczone w książce arkusze, gry i zabawy pomogą pedagogom w zmaganiu się z objawami ADHD u ich uczniów.

Ilona Lelito, Prezes Polskiego Towarzystwa ADHD.

Miękka okładka, 199 str., wewnątrz ćwiczenia, kolorowanki, naklejki, ilustracje, scenariusze zajęć.

Od Autorek

Świat Małego Czarodzieja jest niezwykły, pełen magii, mocy, postaci z nadludzkimi zdolnościami. Z naszych doświadczeń wynika, że ci cudowni bohaterowie mogą użyczać tej niezwykłej siły dzieciom, które słuchając opowieści o ich przygodach, mądrych i szlachetnych decyzjach, same przełamują lęk i nieśmiałość, towarzyszące im na co dzień. Ta nauka okazała się skuteczną metodą wspierającą dzieci z problemami i zaburzeniami zachowania. 

Oddajemy do rąk Czytelnika nie tylko nowatorskie scenariusze zajęć z dziećmi, ale również, a może przede wszystkim – podstawy wiedzy na temat diagnozy rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym. 

Moduły przedstawione w książce nie są gotowymi konspektami – prowadzący może wybrać ćwiczenia i zadania, które uzna za stosowne. Może też dołączyć swoje własne ćwiczenia, które grupa lubi lub takie, w których się odnajduje. Ponownie oddajemy do Waszych rąk niezwykłą książkę, bo trochę zaczarowaną. Jest to książka do odkrywania, przeżywania, doświadczania i wesołej zabawy. Powstała z myślą o sześciolatkach, dla których czas gier, wspólnych ćwiczeń z rówieśnikami oraz wymiany doświadczeń jest niezwykle ważny. To okres kształtowania się umiejętności współpracy w grupie, zachowań społecznych, wyrażania własnego zdania. 

Grupa zajmuje wówczas szczególne miejsce. Staje się polem dla wszechstronnego rozwoju zarówno w obszarze psychoruchowym, poznawczym, społecznym, jak i emocjonalnym. Jednak, aby grupa mogła spełniać tę funkcję, potrzebuje prowadzącego profesjonalnie podchodzącego do swojej pracy. Można powiedzieć opiekuna-obserwatora w jednej osobie… Jest to niezmiernie trudne zadanie. Połączenie zaangażowania i emocjonalności w pracy z dzieckiem musi koniecznie iść w parze z dystansem wobec siebie i obserwacjami, jakie czyniliśmy. 

Korzystając z naszego doświadczenia w prowadzeniu grup, starałyśmy się zamieścić wszelkie potrzebne pomoce, wskazówki, uwagi, aby ułatwić to zadanie. Dołączone pytania, arkusze obserwacji pozwalają na szybkie zapisanie istotnych obserwacji o grupie, a także o poszczególnych dzieciach. Zabawy i ćwiczenia zostały tak zaplanowane, aby prowadzący uzyskał pełny obraz dynamiki grupy z uwzględnieniem przyjmowanych przez dzieci ról. Gromadzony w ten sposób materiał diagnostyczny o dziecku, stwarza możliwość indywidualnego podejścia nawet w grupie 20-osobowej! 

 

Mając jedna w pamięci, że jest to także okres przygotowania do okresu szkolnego, proponowane zabawy, testy, ćwiczenia pozwalają m.in. na kształtowanie i rozwijanie umiejętności koncentracji uwagi, abstrakcyjnego myślenia, małej motoryki, postawy ciała, a przede wszystkim twórczego rozwiązywania problemów przez dzieci. 

Cykl zaproponowanych spotkań, to czas, kiedy mówimy dziecku: Widzę Ciebie i świat, jaki chcesz mi pokazać. Widzę Ciebie w grupie dzieci, ponieważ jesteś wyjątkowy… właśnie dlatego, że kocham Cię za to jak czuję i co myślę o Tobie, kiedy jestem z Tobą. Opisane w książce spotkania to nie tylko uczenie dzieci, także uczenie się siebie jako partnera dialogu między szanującymi się i ciekawymi siebie osobowościami: dzieckiem i dorosłym. Naszym zamysłem było, aby książka wpłynęła na dobrą komunikację między dorosłym, który jest tu i teraz, bez komórki, komputera i tysiąca obowiązków, a dzieckiem, które swoim zachowaniem, mimiką, gestami, przenośniami maluje dla nas obraz własnego świata. Świata, w którym my – dorośli – tworzymy klimat. Jedynie świadomość, że trzymamy w ręku klucz do dobrej komunikacji z dzieckiem, powoduje, że uruchamiamy wachlarz kompetentnych sposobów reagowania na potrzeby dziecka. Zejdźmy do poziomu oczu dziecka i popatrzmy, a właściwie zacznijmy je widzieć… 

Dobre wróżki, zaczarowane zwierzęta, mądry starzec, postacie z kamienia wprowadzają w tematykę asertywności, praw dziecka, zdrowego żywienia, postaw proekologicznych, zasad fair play, wrażliwości na osoby niepełnosprawne… Mamy nadzieję, że spotkanie z zaczarowanym światem małego bohatera i jego przyjaciół będzie czymś nowym, zaskakującym i radosnym.