Regulamin

Regulamin sklepu internetowego Polskiego Towarzystwa ADHD

 

1. Sklep internetowy prowadzony jest przez Polskie Towarzystwo ADHD z siedzibą Gdów 636, 32-420 Gdów, NIP 945-204-21-25, REGON 120109988, KRS 0000240787.

2. Dochód z działalności sklepu jest przeznaczany na działalność statutową stowarzyszenia.

3. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok, poprzez stronę internetową www.sklep.ptadhd.pl . Zastrzega się prawo wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu ze sklepu.

4. Niniejszy Regulamin dotyczy oferty sklepu internetowego.

5. Przez złożenie zamówienia należy rozumieć wypełnienie wszystkich niezbędnych do realizacji zamówienia pól formularza zamówienia.

6. Zastrzega się możliwość telefonicznego lub poprzez podany adres e-mail potwierdzenia przyjęcia zamówienia. Jeśli w takim wypadku zamówienie nie zostanie przez zamawiającego potwierdzone, oznacza to, iż zamówienie to nie zostanie przyjęte do realizacji. Jednocześnie zastrzega się, że zamówienia standardowo nie są potwierdzane.

7. Zastrzega się prawo weryfikacji dokonanego zamówienia oraz jego anulowania w przypadkach uzasadniających wątpliwą wiarygodność umieszczonych w nim danych adresowych.

8. Początek realizacji zamówienia następuje w następnym dniu po jego złożeniu.

9. Wysyłka zamówionych towarów odbywa się nie rzadziej niż co 14 dni. 

10. Maksymalny czas realizacji zamówienia (do wysłania przesyłki do Klienta) wynosi 21 dni. Do czasu realizacji należy doliczyć czas dostawy realizowanej przez Pocztę Polską (do 10 dni).

11. Polskie Towarzystwo ADHD nie ponosi odpowiedzialności za nieterminowe dostarczenie przesyłek przez pocztę.

12. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania zamówień na te towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży. W przypadku wyczerpania się zapasów, Klient zostanie poinformowany na adres e-mail o tym fakcie.

13. Ceny towarów znajdujących się w ofercie sklepu wyrażone są w złotych polskich i są cenami brutto. Podane ceny nie obejmują zryczałtowanych kosztów przesyłki, które zależą od rodzaju przesyłki i są każdorazowo kalkulowane przy składaniu zamówienia.

14. Zastrzega się prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie bez uprzedzenia. Zmiana cen nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji.

15. Przyjmuje się, że umowa sprzedaży została zawarta z chwilą rozpoczęcia realizacji zamówienia.

16. Koszt przesyłki obejmuje również usługę pobrania.

17. Koszt wysyłki może zależeć od ilości zamawianych towarów. Pod każdym towarem podany jest koszt wysyłki, zależny od ilości zamawianych sztuk towaru, jego gabarytów i wagi. Odpowiednią kwotę należy następnie wybrać w polu "Płatność i dostawa", przy ustalaniu kosztów zamówienia. Jeżeli koszt wysyłki nie jest podany w opisie towaru, należy wybrać najniższą dostępną kwotę. W przypadku wybrania zaniżonych kosztów dostawy, zastrzega się możliwość ich weryfikacji.

18. Domniemywa się, że zakupu dokonuje osoba, która dokonała zamówienia.

19. W przypadku, kiedy zamawiającym jest osoba prawna, w komentarzu do transakcji należy zaznaczyć chęć wystawienia rachunku na osobę prawną, podając jej nazwę, adres, nr NIP.

20. Płatność za zamówiony towar następuje za pobraniem przy odbiorze towaru.

21. Płatność przelewem jest możliwa tylko dla osób prawnych, jednak konieczny jest kontakt przed złożeniem zamówienia na adres e-mail: sklep@ptadhd.pl i poczynienie ustaleń dotyczących sprzedaży. Zamówienia składane poprzez formularz internetowy są realizowane jedynie za pobraniem.

22. W przypadku zamówień "łączonych" mających zostać dostarczonymi w jednej przesyłce, termin realizacji będzie uzależniony od terminu skompletowania ostatniego towaru danego zamówienia.

23. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko i wyłącznie po sporządzeniu protokołu szkodowego podpisanego przez odbiorcę i dostawcę przesyłki.

24. W przypadku ewentualnych reklamacji należy skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej. Zgłaszając reklamację należy podać imię i nazwisko zamawiającego, nr zamówienia, nr dowodu zakupu oraz opisać przedmiot reklamacji.

25. Można zrezygnować z zakupu bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. Jest to możliwe tylko w przypadku jeżeli towar nie jest zniszczony, kopiowany lub w żaden sposób użytkowany. Zwroty prosimy kierować na adres Polskiego Towarzystwa ADHD z dopiskiem "zwrot", po uprzednim kontakcie i zgłoszeniu zwrotu na e-mail: sklep@ptadhd.pl oraz podaniu numeru konta, na które ma być przekazany zwrot ceny towaru. Polskie Towarzystwo ADHD dokona zwrotu ceny towaru na wskazany rachunek bankowy Klienta. Koszty dodatkowe transakcji nie podlegają zwrotowi. Klient ma obowiązek dokonania zwrotu wybierając najtańszą usługę. Nie jest możliwy zwrot towaru noszącego jakiekolwiek ślady użytkowania!

26. Koszt nie odebranej w terminie przesyłki awizowanej podnosi koszt wysłania zamówionego towaru.

27. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy z dnia 02.03.2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

28. Dane osobowe Klienta podlegają ochronie zgodnie z polskim prawem.